X

Butikksystemer

Bicos avdeling for butikkinnredning har erfaring med å finne frem til gode løsninger. Planlegging av leveranser og montering i et større antall butikker krever en nøyaktig logistikk og stiller høye krav til våre prosjektledere.

Siden 2010 har Bico satset sterkt på butikkinnredning og bygget en produksjon og en landsdekkende organisasjon for service og vedlikehold, med personell som har vært med på å utvikle butikkonsepter. Gjennom vårt datterselskap pido  leverer Bico et stort program innen butikkkonsepter. I det ligger en trygghet for deg; vi vet hva vi skal gjøre og hvilket sluttresultat som forventes. Bico utvikler også produkter for effektiv eksponering og sikker butikkdrift. Et av eksemplene er NIRI serien som er utviklet i samarbeid med Apotek1 gruppen.

Kompetanse

 • Design
 • Lang erfaring med produksjon og innkjøp
 • Prosjektledere med bransjeerfaring
 • Erfarne håndverkere
 • En fleksible og serviceorientert organisasjon
 • Kunnskap og erfaring for alle typer arbeider

Infrastruktur

 • Prosjekthåndteringsprogram
 • Kapasitet til å håndtere store volumer
 • Nasjonalt nettverk av egne håndverkere og serviceteknikere

Kostnadseffektivitet

 • Effektiv planlegging og oppfølging
 • Strømlinjet logistikk

Noen av våre viktigste kunder er Norsk Tipping, Posten, Apotek1 og ARG (Airport Retail Group)

 

 

 

 

 

 

 

Aksel Andersen Avdelingsleder butikk Mob. +47 404 12 003 amalorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Finn Bjørsrud Salgssjef Retail +47 90081719 finnlorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Ole Kaurin Prosjektleder +47 91565688 olelorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Reidar Dahlmann Leder utvikling og logistikk +47 90947037 reidarlorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Yvonne Lavrantsen Prosjektassistent +47 936 25 045 yvonnelorem ipsym@lorem ipsymbico.no