X

Offentlige bygg

Offentlige bygg er ofte krevende signalbygg hvor kvalitet og tidsbruk er viktige faktorer. Det stilles høye krav og et godt samarbeid er viktig for å finne frem til de beste løsningene.Bico_Sam_Eyde_vgs_021.jpg

 

 

Kjetil Strøm Prosjektleder Næring Mob. +47 404 12 035 kjetillorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Ottar Strandberg Prosjektleder Næring / Systemprodukter Mob. +47 91648940 ottarlorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Tor Inge Michaelsen Prosjektleder Systemprodukter Mob. +47 404 12 017 toringelorem ipsym@lorem ipsymbico.no

Elias Hareide Prosjektleder Næring +47 40412025 hareidelorem ipsym@lorem ipsymbico.no