Næringsbygg

Bico har lang erfaring som totalentreprenør og har prosjektert og bygget flere kontor- og næringsbygg, offentlige bygg og signalbygg.

Trygge og forutsigbare næringsprosjekt

Næringsprosjekter mot både det offentlige og private kan ofte være krevende hvor kvalitet, fleksibilitet og riktig tidsbruk er viktige faktorer. Brukerne stiller høye krav til resultatet, og et godt samarbeide mellom byggherre og entreprenør er svært viktig.

Bico har lang erfaring som totalentreprenør og har prosjektert, bygget og renovert flere offentlige bygg, signalbygg og kontor- og næringsbygg.

Med oss som totalentreprenør gjør du prosjektgjennomføringen smidigere. Med kun ett kontaktpunkt får du bedre oversikt og kontroll, du slipper uventede overraskelser, samtidig som du sparer tid og penger. Dette kombinerer vi med kvalitetsvarer, slik at løsningene blir solide og av ypperste funksjonalitet med lang levetid.

Kunder oppfatter oss som fleksible, da vi tar hensyn til og legger til rette for bedriftens daglige behov, slik at driften kan fungere som normalt.

Bico bygger alle typer næringsbygg

Ridesenteret er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og ligger i Jegersberg. Det er omringet av nydelig natur hvor de store vinduene og det unike taket av massivtre slipper inn godt med sollys, på en magisk måte. Foto: Nils Petter Dale

Les mer om de enkelte tjenestene vi tilbyr

Totalentreprise

Med totalentreprise beskriver du funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav, mens Bico tar seg av hele prosessen fra a til å. Det vil si komplett prosjektering og utførelse av alle fag, altså «nøkkelferdig», eller overlevert slik du ønsker. Med denne løsningen kreves det mindre arbeidsinnsats fra deg som byggherre. Du får bedre oversikt over kostnader i prosjektet, og du får kun en kontraktspartner å forholde deg til.

Velger du Bico, har vi også spesialkompetanse på tømring, innredning og systemprodukter, slik at byggets løsninger blir solide og med ypperste kvalitet og funksjonalitet.

Forprosjekt

Før en totalentreprise, beskriver byggherren funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav. Bico leverer også en type samspillsentreprise, hvor vi samarbeider med deg som Byggherre i utviklingen av ditt prosjekt og utarbeidelse av et forprosjekt.
Se forprosjekt.

Andre utførelsesentrepriser

I tillegg til totalentreprise tilbyr vi også andre utførelsesentrepriser som:

  • Hovedentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. Vi som entreprenør har den vesentlige delen av bygget, mens byggherren engasjerer f. eks. tekniske entreprenører selv.
  • Generalentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere, men hvor vi som entreprenør som har kontrakt med alle de andre entreprenørene.
  • Delentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere og inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. En av entreprenørene får ofte ansvar som administrerende sideentreprenør.

Bico har erfaring og kompetansen til å stå som ansvarlig entreprenør. Uansett hvilke entrepriser du velger vektlegger vi godt samarbeid. Det er derfor viktig for oss å opprettholde dialogen så tidlig som mulig og gjennom hele prosjektet for å oppnå dine mål og ønsker.

Beskrivende og oversiktlig forprosjekt

Før en totalentreprise beskriver byggherren funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav. Bico leverer også en type samspillsentreprise, hvor Bico samarbeider med deg som byggherre i utviklingen av ditt prosjekt og utarbeidelse av et forprosjekt.

Forprosjektet brukes deretter som grunnlag i en totalentreprise. Med denne løsningen får man fokus på løsninger og praktisk utførelse tidlig i prosjektet. Du som byggherre, og vi som totalentreprenør får et nært samarbeid fra konsept til ferdigstillelse, hvor du kan utnytte vår kompetanse og erfaring.

Med våre samarbeidspartnere får vi tilgang til de nyeste og mest hensiktsmessige løsningene. Vi hjelper deg med fagmessig og kreativ rådgivning. Bico gir råd basert på kvalitet og funksjonalitet, etter hva som er realistisk i forhold til ditt budsjett.

Vi kan komme inn på hvilket som helst sted i prosessen og vi tilpasser oss alltid etter de rammebetingelser som allerede måtte være på plass.
Vi jobber ut fra ditt budsjett og sammen finner vi en løsning som tilfredsstiller dine ønsker og behov.

Rammeavtale sikrer bedre kvalitet av arbeidet

Bico har lang erfaring med rammeavtaler for offentlige og private byggherrer.

Rammeavtale er en avtale som fastsetter visse vilkår om avtalen, men ikke detaljerte bestemmelser eller avtale om gjennomføring.
Kontraktsvilkårene vil typisk kunne være hva som skal leveres, leveringsvilkår, priser og annet som er relevant for den tjenesten rammeavtaler omfatter.
Utfyllende regler blir fastsatt på et senere tidspunkt, men vilkårene i rammeavtalen skal i alminnelighet være bindende for partene.

Vi har tro på at ryddige prosesser gir gode resultater

De fleste prosjekter krever en byggetillatelse før man kan begynne å bygge etter plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Vi har sentral godkjenning som ansvarlige søker og har god kjennskap til lover og forskrifter. Så tidlig som mulig i planleggingen vil ansvarlig søker kunne veilede med hvor stort man kan bygge, og hva man må ta hensyn til, for å få tillatelse til å realisere drømmeprosjektet.
Som ansvarlig søker koordinerer vi hele byggesaken.

Vi er der også etter utført arbeid

Skulle det være noe i ettertid av byggeprosessen, kan du regne med oss. Vi stiller opp på kort varsel for å undersøke og utbedre eventuelle utfordringer.

Ta kontakt med en av våre hyggelige prosjektledere så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best for ditt behov.Kontakt oss

Trenger din virksomhet å moderniseres?

Bico totalrenoverer ditt nærings- og industribygg med effektive, elegante og trygge løsninger. Vi hjelper deg med kreativ og profesjonell veiledning og gir deg råd basert på funksjonalitet, kvalitet og hva som er realistisk i forhold til budsjett.

Bico kan også hjelpe deg med inventaret i ditt næringsbygg. Vi har en bred portefølje systemprodukter for lokaler med enhver funksjon og størrelse.

Systemprodukter til ditt næringsbygg

Bico har oppført alle slags bygg fra bensinstasjoner, spesialbygg til rene kontorbygg. Disse byggene har også behov for glassvegger, skyvedører, modulvegger, datagulv, akustiske himlinger og slitesterke designmøbler. Alt dette kan Bico tilby. Du finner mer informasjon om våre systemprodukter
her

Se hva vi har levert for andre

“Bico er en av de mest profesjonelle, ryddige og pålitelige aktører jeg har møtt i byggebransjen. Selv har jeg lang erfaring i bransjen.” -Odd Erik Sangeslang, Dalig leder VIA partner.

Under finner du våre referanser der vi har stått for prosjekteringen, leveringen og monteringen av ulike næringsbygg.