X

Ambisjoner og verdier

Merkevaren Bico  skal forbindes med godt håndverk og løsningsorienterte løsninger. Vi søker krevende kunder som hele tiden utfordrer oss.

Vi verdsetter gode idéer fra arkitekter, designere og kunder hvor vi kan gjøre bruk av vår kompetanse og våre håndverkere.

Vi er bevisst på at Bico skal være en foretrukken arbeidsplass for landsdelens fremste arbeidstakere i vårt segment.

Vi er klar over at verden stadig er i endring. Hos Bico ser vi derfor alltid etter muligheter slik at vi kan endre og utvikle oss i takt med nye behov.

Bico skal i alt vi er involvert i utmerke oss. Vi er i stand til å tilby komplette bygg der alle elementer fra planlegging, bygg og innredning ivaretas av ett selskap.