X

Godkjennelser og sertifikater

Miljøfyrtårn.jpg.png

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re sertifisert. Les mer på: http://www.miljofyrtarn.no

Mester.jpg.png

"Fagkunnskap gir trygghet" er ikke bare et slagord, det er selve målet med mesterbrevordningen. Mester er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente mesterbrev kan benytte seg av.  Les mer på: http://www.mesterbrev.no

Godkjent for ansvarsrett.jpg.png

Bico har sentral godkjenning. Godkjenning som tildeles av Direktoratet for byggekvalitet til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Les mer på: http://www.dibk.no/SENTRAL_GODKJENNING/