X

Organisasjon

Bico er organisert gjennom selskapene;  Bico bygg og innredning AS og Bico Eiendom AS

Aktivitetene i Bico bygg og innredning spenner over et stort spekter av alt fra leveranser av komplette innredninger til  oppføring av store næringsbygg. 

Innredningsavdelingen leverer hovedsakelig spesialinnredning og møbler til restauranter, kaféer, hotell og resepsjoner, kontor samt annen spesialinnredning. Innredningsavdelingen tilbyr også et stort program innen kontraktsmøbler. Noen av våre viktigste kunder er:

Butikkavdelingen arbeider med butikkløsninger til kjedepregede forretningskonsepter. Bico utvikler spesialløsninger som for eksempel medisinoppbevaring i apotek, og skranker med alt innhold. Vi leverer blant annet et stort program for butikkkonsepter gjennom våre datterselskaper Pido Shop Concept AB i Sverige og Bico Concept AS i Danmark.

Noen av våre viktigste kunder er: 

 

Bygg er Bicos entreprenøravdeling med lang erfaring på både ombygging og oppføring av bolig- og næringsbygg. De fleste oppdrag er lokalisert til Agderfylkene. Noen av våre kunder: 

Bico Eiendom har som målsetting å kjøpe eiendommer med muligheter, utvikle attraktive løsninger for hele områder og ta hånd om prosessen fram til salg av ferdige boliger, leiligheter eller næringsbygg.

Systemprodukter som solavskjerming, himlinger, skillevegger, spesialdører og datagulv ivaretas med montering av egne fagfolk.