X

Post i butikk

ost i butikk er et tilbud fra postoperatører og detaljhandelsvirksomhet rettet mot forbrukere for å kunne tilby posttjenester, primært der tidligere postkontor er lagt ned. Ofte settes det opp en liten skranke i en butikk og personalet i butikken betjener denne skranken. Enkelte steder, blant annet i noen større kjøpesentre, er det satt av et eget rom til posttjenester, slik at det ligner et postkontor. Personalet som utfører posttjenester må ha en viss tilleggsopplæring, men er ikke ansatt av postoperatøren.