X

Denne hytta tok prisen. Lyngholmen/Lund Hagem

Det Oslo-baserte arkitektkontoret Lund Hagem er tildelt Lillesand kommunes byggeskikkpris for denne hytta på Nordre Lyngholmen.

Lillesandposten Link
Hjemmeside Lund Hagem Link
Reportasje Arc Daly Link

 

Fra Lillesandposten:

"Prisen gis for fremragende samtidsarkitektur med høy håndverksmessig utførelse og god stedstilpasning, sa ordfører Arne Thomassen da han delte ut prisen under kulturkvelden søndag."

Lillesand kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2004 i samarbeid med Husbanken. Formålet med prisen er å bidra til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endring av eksisterende bebyggelse. Prisen kan også tildeles utendørs anlegg som plasser, parker og hager. Prisen deles ut hvert andre år, vekselsvis til nye prosjekter og bevaring.

Ved tildeling av årets pris har juryen bestått av følgende personer:

Politiker Odd Øystein Grødum, byggmester Richard Modalen og byggesaksleder Harald Øyvind Hol, alle fra Lillesand kommune, samt arkitekt Ivar Hvattum fra Husbanken og rådgiver Frederik Ludvig Konow Lund fra Aust-Agder fylkeskommune.

Følgende kandidater vært vurdert til byggeskikkprisen for 2016: Bygningen til Høvågavisa, Fossbekk Brygge, Brekkestø Landhandel, ombygging av den tidligere trafostasjonen på Øvreberg 3F og hytte på Nordre Lyngholmen ved Gamle Hellesund.

Diskret plassering

Årets byggeskikkpris tildeles Lund Hagem arkitekter for hytte på Nordre Lyngholmen ved gamle Hellesund. Prisen tildeles med bakgrunn i følgende begrunnelse:

«På Nordre Lyngholmen like utenfor Gamle – Hellesund sto det til inntil for få år siden en eldre hytte. Denne hytten er nå erstattet av en ny hytte som er utformet i et moderne formspråk. Byggverket er gitt en meget diskret plassering og har høy grad av håndverksmessig utførelse. Det særegne hvite betongtaket integreres i landskapet nærmest som en forlengelse av topografien og markerer seg fra sjø som en forsiktig men sikker tilføyelse. Den åpne og frie anvendelsen av planen danner en intern struktur med en interessant referanse til Knut Knutsens hytte i Portør. Detaljering er utført med meget høyt presisjonsnivå og håndverksmessig utførelse.»

– Årets byggeskikkpris tildeles arkitektkontoret Lund-Hagem. Prisen gis for fremragende samtidsarkitektur med høy håndverksmessig utførelse og god stedstilpasning, sa ordfører Arne Thomassen da han delte ut prisen under kulturkvelden søndag.

Arkitekt Kjetil Lønning Olsen, Kjell Nevland fra entreprenøren Bico bygg og Renee Rasmussen fra byggherren var til stede og tok imot prisen.