Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget. og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette

Bico sitt arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ved produksjon av varer og tjenester samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

 

Bico jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjenden. Våre verdier og våre etiske retningslinjer og seriøsitetsbestemmelser er vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser.

Dette arbeidet som inkluderer prinsipper for ansvarlig forretningspraksis, er med på å danne grunnlag for vårt bærekraftsarbeid.

I Bico har vi fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi skal ivareta miljø og arbeidstakers rettigheter i henhold til lover og regler.  Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering.

Aktsomhetsvurderinger er en løpende prosess. Leverandørkjeden til Bico er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Bico har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger i samsvar med Åpenhetslovens formål.

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens §5, Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata vil beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

Vi er inneforstått med at redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30.juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Last ned: "Code of conduct"

Last ned: Bico Policy for ansvarlig forretningspraksis

Last ned: Redegjørelse og aktsomhetsvurderinger for Bico Bygg og Innredning AS

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.