En moderne håndverksbedrift

For snart 70 år siden ble forløperen til det som i dag er Bico-konsernet etablert i Kristiansand. Mye har endret seg i årens løp, men noe står likevel fast. Godt håndverk, høy kvalitet og øye for detaljer ligger fortsatt til grunn for alt vi gjør.

I 1953 så byggmestrene Drangsholt og Sællmann behovet for en ny aktør i Kristiansands-regionen. En aktør tuftet på godt og tradisjonelt håndverk, som skulle levere byggverk av høyeste kvalitet. Sammen stiftet de byggmesterfirmaet “Drangsholt & Sællmann”.

Hotell Caledonien i Kristiansand var et av Bicos aller første prosjekter.

15 år senere etablerte møbelsnekkeriet “Kristiansand Treinnredning” seg i Sørlandets hovedstad. Begge firmaene opparbeidet seg raskt et godt rennommé i regionen. De ble kjent for sine dyktige fagfolk og den høye kvaliten på arbeidet de gjorde. Etter hvert begynte de to håndverksbedriftene å samarbeide, og i fellesskap dro de i gang både små og store prosjekter. Det var en suksess. Kundene var fornøyde, og samarbeidet mellom bedriftene var knirkefritt. Etter hvert ble samarbeidet så tett, at de valgte å forene krefter. I 1989 ble Bico en realitet.

I dag jobber vi med hele Skandinavia som nedslagsfelt, og er en solid og velrenommert totaltilbyder innen bygg- og innredning. Hovedkontoret vårt ligger fortsatt i Kristiansand, men vi har avdelingskontor i Oslo og datterselskaper i Danmark.

Våre grunnfilosofi og våre ansatte er våre viktigste verdier. Det er summen av jordnære og skikkelige holdninger, og dyktige og motiverte fagfolk som gjør at vi alltid leverer godt håndverk og høy kvalitet. Håndverket er kjernen i vår virksomhet, men vi er likevel en moderne og utviklingsorientert organisasjon. Vi investerer kontinuerlig i ny kompetanse, ny teknologi og nye verktøy, og har alltid som mål å bli enda bedre og mer effektive i det vi gjør.

Vi er i kontinuerlig vekst og skriver stadig nye kapitler i vår omfangsrike historie. Høsten 2022 samlokaliserer vi alle våre divisjoner og avdelinger i Kristiansand, i nye lokaler på Mjåvann. Det er en viktig milepæl for oss, og det gjør oss enda bedre rustet til å føre våre stolte tradisjoner inn i fremtiden.

Organisering

Bicos organisasjon består av konsern med divisjoner, samt datterselskapene Bico Concept og BicoTech.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.